Wyposażenie analityczne 
Szukaj

+48 22 290 29 05

Wyposażenie analityczne

 1. chromatograf gazowy z detektorem NPD sprzężony ze spektrometrem mas typu kwadrupol - GC/NPD/MS
 2. chromatografy gazowe sprzężone ze spektrometrem mas typu kwadrupol- GC/MS
 3. chromatografy gazowe sprzężone z tandemowym spektrometrem mas typu kwadrupol - GC/MS/MS
 4. chromatograf cieczowy z detektorem diodowym - LC/DAD
 5. chromatografy cieczowe sprzężone z tandemowym spektrometrem mas typu kwadrupol - LC/MS/MS
 6. chromatograf cieczowy sprzężony ze spektrometrem mas wysokiej rozdzielczości typu orbitrap - LC/Orbitrap
 7. chromatograf gazowy sprzężony z komorą spalania i izotopowym spektrometrem mas - GC/C/IRMS
 8. chromatograf gazowy sprzężony z komorą spalania i izotopowym spektrometrem mas oraz spektrometrem mas typu kwadrupol - GC/C/IRMS/MS
 9. preparatywny chromatograf cieczowy z detektorem UV/VIS - Prep-HPLC
 10. luminometr
 11. fluorymetr
 12. czytnik absorbancji
 13. analizator hematologiczny
 14. cytometr
 15. analizatory immunochemiczne
 16. czytnik radioimmunologiczny
 17. analizator obrazów luminescencyjnych
 18. aparaty do elektroforezy
 19. aparaty do transferu
 20. aparat do immunodetekcji

2024 Polskie Laboratorium Antydopingowe. All Rights Reserved.