2016 - Strona 9 
Szukaj

+48 22 290 29 05

Spis publikacji - 2016

Spis treści

 

2016

I A. Publikacje w czasopismach wyróżnionych z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej

Kaliszewski P., Kończak D., Chołbiński P., Wicka M., Michalak D., Kwiatkowska D., Lewandowska-Pachecka S., Namieśnik J., Pokrywka A. Budesonide treatment of professional athletes and anti-doping testing - case studies. Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research, Vol. 73 No. 1 pp. 229-237, 2016.

Wójtowicz M., Jarek A., Chajewska K., Kwiatkowska D.: N,N-dimethyl-2-phenylpropan-1-amine quantification in urine: application to excretion study following single oral dietary supplement dose. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 408: 5041. doi:10.1007/s00216-016-9609-6, 2016.

Waraksa E., Perycz U., Namieśnik J., Sillanpää M., Dymerski T., Wójtowicz M., Puton J.: Dopants and gas modifiers in ion mobility spectrometry. Trends in Analytical Chemistry, 82, 237-249, 2016.

Parr M.K., Blokland M.H., Liebetrau F., Schmidt A.H., Meijer T., Stanic M., Kwiatkowska D., Waraksa E., Sterk S.S.: Distinction of clenbuterol intake from drug or contaminated food of animal origin in a controlled administration trial – the potential of enantiomeric separation for doping control analysis. Food Additives & Contaminants: Part A (TFAC). doi: 10.1080/19440049.2016.1242169, 2016.


Monografie naukowe, podręczniki akademickie

II A. Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku angielskim

Wicka M., Chołbiński P., Kowalczyk K., Grucza K., Michalak D., Stańczyk D., Kwiatkowska D.: Detection of synthetic cannabinoids in urine by LC/MS/MS. In: Schänzer W., Thevis M., Geyer H., Mareck U. (Eds.). Recent Advances in Doping Analysis (23). Sportverlag Strauss, Köln 2015, pp. 173-177. (opublikowane w 2016).

Chołbiński P., Wicka M., Kowalczyk K., Grucza K., Michalak D., Stańczyk D., Kwiatkowska D.: Discrimination of phenyl ring positional isomers of methylmethcathinone by LC/MS/MS. In: Schänzer W., Thevis M., Geyer H., Mareck U. (Eds.). Recent Advances in Doping Analysis (22). Sportverlag Strauss, Köln 2015, pp. 193-196. (opublikowane w 2016).

Meijer T., Parr M.K., Blokland M.H., Liebetrau F., Schmidt A.H., Stanic M., Waraksa E., Kwiatkowska D., Sterk S.S.: Abuse or contamination? Ratio determination of clenbuterol enantiomers to distinguish between doping use and meat contamination. In: EuroResidue VIII: conference on residues of veterinary drugs in food. 2016. ISBN-13/EAN: 978-94-6257-732-9; DOI: http://dx.doi.org/10.18174/370325. pp. 733-737.


Streszczenia:

Wicka M., Chołbiński P., Wójtowicz M., Jarek A., Kwiatkowska D.: Modyfikacje substancji zabronionych w sporcie a problemy identyfikacyjne. XXXIII Konferencja Toksykologów Sądowych. Nowe trendy w analizie toksykologicznej. Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Prusim 11-13.05.2016. Materiały konferencyjne: 29-30.

2024 Polskie Laboratorium Antydopingowe. All Rights Reserved.