2017 - Strona 8 
Szukaj

+48 22 290 29 05

Spis publikacji - 2017

Spis treści


2017

I A. Publikacje w czasopismach wyróżnionych z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej

Parr MK., Blokland MH., Liebetrau F., Schmidt AH., Meijer T., Stanic M., Kwiatkowska D., Waraksa E., Sterk SS. Distinction of clenbuterol intake from drug or contaminated food of animal origin in a controlled administration trial – the potential of enantiomeric separation for doping control analysis. Food Additives and Contaminants Part A-Chemistry Analysis Control Exposure & Risk Assessment, 2017, 34.4: 525-535. ISSN 1944-0049

Grucza K., Kwiatkowska D.*, Kowalczyk K., Wicka M., Szutowski M., Chołbiński P.: Analysis for higenamine in urine by means of ultra-high-performance liquide chromatography-tandem mass spectrometry: Interpretation of results. Drug Testing and Analysis 2017; 1-8. DOI: 10.1002/dta.2331


II A. Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku angielskim

Kwiatkowska D., Liebetrau F., Schmidt A.H., Blokland M.H., Meijer T., Waraksa E., Sterk S.S., Parr M.K.: Determination of Clenbuterol enantiomers in a controlled administration trial for distinction of food contamination and drug abuse. In: Schänzer W., Thevis M., Geyer H., Mareck U. (Eds.). Recent Advances in Doping Analysis (24). Sportverlag Strauss, Köln 2016, pp. 179. (opublikowane w 2017).

Jarek A., Wójtowicz M., Chajewska K., Szczepańska Z., Wójcikowska-Wójcik B., Zalewska Z., Turek-Lepa E., Kwiatkowska D.: Influence of single ethanol dose administration on endogenous steroids levels in human urines. In: Schänzer W., Thevis M., Geyer H., Mareck U. (Eds.). Recent Advances in Doping Analysis (24). Sportverlag Strauss, Köln 2016, pp. 200. (opublikowane w 2017).

Wójtowicz M., Jarek A., Chajewska K., Waraksa E., Szczepańska Z., Kwiatkowska D.: Anabolic agents and stimulants present in supplements ftom Polish market. In: Schänzer W., Thevis M., Geyer H., Mareck U. (Eds.). Recent Advances in Doping Analysis (24). Sportverlag Strauss, Köln 2016, pp. 209. (opublikowane w 2017).

Wójtowicz M., Jarek A., Chajewska K., Stańczyk D., Tarka M., Kwiatkowska D.: Elimination study of NN-DPPA – urine determination by GC-MS system. In: Schänzer W., Thevis M., Geyer H., Mareck U. (Eds.). Recent Advances in Doping Analysis (24). Sportverlag Strauss, Köln 2016, pp. 210. (opublikowane w 2017).


I B. Publikacje w innych recenzowanych czasopismach zagranicznych lub czasopismach polskich o zasięgu co najmniej krajowym

Waraksa E, Wójtowicz M., Kwiatkowska D., Jarek A., Namieśnik J.: Niesterydowe leki przeciwzapalne. Analityka: nauka i praktyka 2017; 1: 18-26.

Pokrywka A., Kwiatkowska D., Krzywański J., Zembroń-Łacny A.: Higenamina i metyloheksanoamina – dopingujące składniki suplementów diety. Medicina Sportiva Practica, Vol. 18, Nr 3: 50-53, 2017/


II C. Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku polskim lub innym nie angielskim

Kwiatkowska D., Kaliszewski P., Michalak D., Wójcikowska-Wójcik B.: Działalność i rozwój Zakładu Badań Antydopingowych w latach 1981 – 2017. 40 lat działalności Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego. Praca zbiorowa pod redakcją Włodzimierza Starosty. ISBN 978-83-62045-19-8. Warszawa 2017. 87-110, 2017.


VI C. Streszczenia i komunikaty zjazdowe

Grucza K., Chołbiński P., Wicka M., Kowalczyk K., Stańczyk D., Pasik M., Szutowski M., Kwiatkowska D. Przypadek wykrycia metabolitu UR-144 w moczu sportowca podczas retrospektywnej analizy antydopingowej. XXXIV Konferencja Toksykologów Sądowych, Kraków, 10-12.05.2017. Materiały konferencyjne. Aspekty analityczne, medyczne i prawne używania syntetycznych kanabinoidów. 2017, p. 39-40.

Wicka M., Kaliszewski P., Kowalczyk K., Grucza K., Kwiatkowska D. Zebrafish- narzędzie do badań nad metabolizmem. XXXIV Konferencja Toksykologów Sądowych, Kraków, 10-12.05.2017. Materiały konferencyjne. Aspekty analityczne, medyczne i prawne używania syntetycznych kanabinoidów. 2017, p. 63-64.

Grucza K., Chołbiński P., Wicka M., Kowalczyk K., Stańczyk D., Pasik M., Szutowski M., Kwiatkowska D.: Analityczne aspekty wykrywania higenaminy w moczu sportowców w świetle obecnych przepisów antydopingowych. Konferencja Szkoleniowo-Naukowa Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, Puławy, 19. – 22.09.2017. Materiały konferencyjne - streszczenia, p.88.

Kaliszewski P., Kowalczyk K., Grucza K., Michalak D., Burkhard-Jagodzinska K., Sakowska-Bąk J., Wicka M., Kwiatkowska D.: Wpływ doustnego podawania heksareliny na stężenie biomarkerów zależnych od hGH IGF1 i PIIINP w surowicy w kontekście badań antydopingowych. XXXII Międzynarodowy Zjazd PTMS, Wrocław 12-14.10.2017. Materiały konferencyjne - streszczenia, p. 9.

Grucza K., Chołbiński P., Wicka M., Kowalczyk K., Sakowska-Bąk J., Szutowski M., Kwiatkowska D.: Badania nad eliminacją higenaminy z organizmu po przyjęciu pojedynczej dawki zanieczyszczonej odżywki. XXXII Międzynarodowy Zjazd PTMS, Wrocław 12-14.10.2017. Materiały konferencyjne - streszczenia, p.7.

Pokrywka A., Kwiatkowska D.: 30 lat badań antydopingowych w Polsce. XXXII Międzynarodowy Zjazd PTMS, Wrocław 12-14.10.2017, Materiały konferencyjne – streszczenia, p. 2.

Pokrywka A., Grucza K., Kaliszewski P., Kwiatkowska D., Zembroń-Łacny A.: Techniki analityczne wykorzystywane w identyfikacji analogów substancji endogennych. Współczesna Analityka II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Poznań 19-20.10.2017. Materiały konferencyjne – streszczenia,
p. 18.

Jarek A. , Wójtowicz-Zawadka M. , Chajewska K. , Szczepańska Z. , Wójcikowska-Wójcik B., Zalewska Z., Stańczyk D., Kwiatkowska D.: Validation of the GC/C/IRMS method distinguishing the endogenous from exogenous origin of nandrolone and boldenone in urine. XIX Euroanalysis 2017, Stockholm, Szwecja, 28.08-01.09.2017. Materiały konferencyjne – streszczenia, p. 76

Jarek A., Wójtowicz-Zawadka M., Chajewska K., Szczepańska Z., Wójcikowska-Wójcik B., Pasik M., Turek-Lepa E., Kwiatkowska D.: Steroid profile of Polish athletes - population studies using GC-C-IRMS. XIX Euroanalysis 2017, Stockholm, Szwecja, 28.08-01.09.2017. Materiały konferencyjne – streszczenia, p. 77

Waraksa E., Wojtowicz-Zawadka M., Kwiatkowska D., Jarek A., Namieśnik J.: Quantitative method of ibuprofen and its metabolites in equine urine by GC-MS - validation and application to excretion study. XIX Euroanalysis 2017, Stockholm, Szwecja, 28.08-01.09.2017. Materiały konferencyjne – streszczenia, p. 129

Wojtowicz-Zawadka M., Kwiatkowska D., Jarek A., Waraksa E., Wicka M., Chajewska K., Szczepańska Z., Assemat G., Gilard V., Malet-Martino M. Presence of anabolic androgenic steroids and stimulants
in supplements bought on websites from Poland and France in 2016. XIX Euroanalysis 2017, Stockholm, Szwecja, 28.08-01.09.2017. Materiały konferencyjne – streszczenia, p. 130.

2024 Polskie Laboratorium Antydopingowe. All Rights Reserved.