2022 - Strona 3 
Szukaj

+48 22 290 29 05

Spis publikacji - 2022

Spis treści


2022


I A. Publikacje w czasopismach wyróżnionych z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej

Grucza K., Wicka M., Drapała A., Kwiatkowska D.: Determination of Ecdysterone in Dietary Supplements and Spinach by Ultra-High-Performance Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry. Separations 2022, 9, 8. https://doi.org/10.3390/separations9010008

Kwiatkowska D., Grucza K., Chajewska K. , Konarski P., Wojtkowiak K., Drapała A., Wicka M.: Ecdysterone: Possible sources of origin in urine.Drug Test Anal. 2022;1‐9. doi:10.1002/dta.3420


Monografie naukowe, podręczniki akademickie


II A. Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku angielskim

Kwiatkowska D., Bulska E. (2022) Detection of Psychoactive Substances Used in Doping: Screening and Confirmation Procedures. In: Buszewski B., Baranowska I. (eds) Handbook of Bioanalytics. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-63957-0_10-1

Wicka M, Grucza K, Stanczyk D, Drapala A, Kowalczyk K, Konarski P, Burstein K, Kwiatkowska D: Development and validation of a method for the detection of benzodiazepines,
barbiturates, imidazopyridine and derivates of cyclopyrrolone in blood by means of LC-MS/MS. Thevis M., Geyer H., Mareck U. (Eds.). Recent Advances in Doping Analysis (29). Sportverlag Strauss, Köln 2021, pp.157-162 (opublikowane w 2022)

Wicka M, Kaliszewski P, Grucza K, Stanczyk D, Drapala A, Konarski P, Kowalczyk K, Kwiatkowska D: Determination method of 27 prohibited glucocorticosteroids in human urine. Thevis M., Geyer H., Mareck U. (Eds.). Recent Advances in Doping Analysis (29). Sportverlag Strauss, Köln 2021, pp. 177-181 (opublikowane w 2022)


VI C. Streszczenia i komunikaty zjazdowe

Kwiatkowska D, Grucza K, Kowalczyk K, Konarski P, Drapala A, Chajewska K, Wicka M: Ecdysterone - excretion study after ingestion of spinach. Thevis M., Geyer H., Mareck U. (Eds.). Recent Advances in Doping Analysis (29). Sportverlag Strauss, Köln 2021, pp. 248-249 (opublikowane w 2022)

Wicka M, Kaliszewski P, Grucza K, Drapała A, Konarski P, Siek P, Kwiatkowska D: Ekspozom – doping (?), badanie ekspozomu sportowca. XXXVIII Konferencja Toksykologów Sądowych. Zamość, 6–8 czerwca 2022 r. pp. 58 - 59.

Grucza K, Wicka M, Drapała A, Konarski P, Wojtkowiak K, Stańczyk D, Kwiatkowska D: Aspekty analityczne i interpretacyjne wykrywania furosemidu w moczu sportowców w świetle obecnych przepisów antydopingowych XI Polska Konferencja Chemii Analitycznej, Łódź, 19-23 czerwca 2022, pp. 51.

Wicka M, Grucza K, Drapała A, Konarski P, Siek P, Wojtkowiak K, Kaliszewski P, Kwiatkowska D: Porównanie wykorzystania źródła jonów ESI i UniSpray do analizy związków zabronionych w sporcie w próbkach moczu.  XI Polska Konferencja Chemii Analitycznej, Łódź, 19-23 czerwca 2022, pp. 236.

Grucza K, Wicka M, Drapała A, Konarski P, Wojtkowiak K, Kwiatkowska D.: Wykorzystanie oprogramowania TrendPlotTM MassLynxTM (WatersTM) do opracowania kart kontrolnych dla celów analizy antydopingowej. VIII Konferencja Chemometria i metrologia w analityce, Zakopane 16-18 października 2022, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, pp. 39.

Urbaniak-Zbyszyńska A, Siek P, Wójtowicz-Zawadka M, Jarek A, Wick M, Zalewsk Z, DrapałaA, Kaliszewsk P, Kwiatkowska D.: Paszport biologiczny zawodnika – wymagania analityczne i aspekty związane z analizą wyników. VIII Konferencja Chemometria i metrologia w analityce, Zakopane 16-18 października 2022, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, pp. 54.

Wicka W., Kaliszewski P., Grucza K., Drapała A., Konarski P., Kwiatkowska D.: Stosowanie materiałów referencyjnych w badaniach antydopingowych na przykładzie analizy LGD-4033. VIII Konferencja Chemometria i metrologia w analityce, Zakopane 16-18 października 2022, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, pp. 55-56.

 

2024 Polskie Laboratorium Antydopingowe. All Rights Reserved.