2010 - Strona 15 
Szukaj

+48 22 290 29 05

Spis publikacji - 2010

Spis treści2010

P. Cholbinski, W. Tszyrsznic, B. Wojcikowska-Wojcik, A. Pokrywka, D. Kwiatkowska.
Validation of qualitative screening method for doping substances by using UPLC-QTOF system.
W: Schänzer W., Geyer H., Gotzmann A., Mareck U. (Eds).
Recent Advances in Doping Analysis (18). Sportverlag Strauß, Köln 2010, pp. 249-252.


D. Kwiatkowska.
II Międzynarodowe Seminarium Antydopingowe „100 lat badań antydopingowych. In memoriam Alfonsi Bukowski”.
Sport Wyczynowy 2010, 4: 184-186.

A. Pokrywka, D. Kwiatkowska, P. Kaliszewski, R. Grucza.
Some aspects concerning modifications of the List of Prohibited Substances and Methods in sport.
Biol Sport 2010, 27: 307-314.
http://biolsport.com/abstracted.php?level=5&ICID=927498


E. Turek-Lepa, A. Jarek, D. Kwiatkowska, A. Pokrywka.
Zasady organizacji badań antydopingowych podczas zawodów międzynarodowych.
Sport Wyczynowy 2010, 3: 157-169.


A. Pokrywka, D. Gorczyca, A. Jarek, D. Kwiatkowska.
In memory of Alfons Bukowski on the centenary of anti-doping research.
Drug Testing and Analysis 2010, 2: 538-541.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/dta.156/abstract


R. Piechota, A. Pokrywka.
WADA – międzynarodowe standardy w 2010 roku.
Sport Wyczynowy 2010, 1: 86-90.


A. Pokrywka, R. Piechota, M. Rynkowski, J. Smorawiński.
Niebezpieczeństwo dopingowe związane ze stosowaniem suplementów diety.
Studium przypadku Jakuba Wawrzyniaka.
Sport Wyczynowy 2010, 1: 77-85.
http://www.cos.pl/sw/2010_1/077.pdf


W. Tszyrsznic, D. Stańczyk, A. Pokrywka, D. Kwiatkowska.
Identyfikacja diuretyków w moczu techniką ultrasprawnej chromatografii cieczowej połączonej z tandemową spektrometrią mas (UPLC/MS/MS).
Wiadomości Chemiczne 2010, 64: 319-333.


A. Gronowska, D. Kwiatkowska, A. Pokrywka, M. Koteras, E. Turek-Lepa, M. Szutowski.
The alteration of the urinary steroid profile under the stress.
Biol Sport 2010, 27(1): 3-9.
http://biolsport.com/fulltxt.php?ICID=907761


2024 Polskie Laboratorium Antydopingowe. All Rights Reserved.