2011 - Strona 14 
Szukaj

+48 22 290 29 05

Spis publikacji - 2011

Spis treści

 

2011

D. Kwiatkowska, A. Pokrywka, A. Jarek, D. Gorczyca.
Potential doping substances detected in boosters in Poland.
W: Schänzer W., Geyer H., Gotzmann A., Mareck U. (Eds).
Recent Advances in Doping Analysis (19). Sportverlag Strauß, Köln 2011, pp. 266-269.

A. Pokrywka, H. Krysztofiak, J. Krzywański, J. Smorawiński.
Leczenie astmy w świetle przepisów antydopingowych.
Terapia 2011, 12 (266): 28-30.

J. Smorawiński, A. Pokrywka, M. Rynkowski.
Wybrane zagadnienia zarządzania systemem antydopingowym w Polsce i na świecie.
W: Sojkin B. (red.). Uwarunkowania zarządzania sportem w Polsce.
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, str. 72-83.


M.K. Parr, A. Pokrywka, D. Kwiatkowska, W. Schänzer.
Problem obecności substancji dopingujących w suplementach diety i odżywkach dla sportowców.
W: Gajewski J. (red.). Konferencja trenerów szkolenia olimpijskiego Londyn 2012. Instytut Sportu, Warszawa 2011, str. 79-84.


A. Pokrywka.
Doping – czy rzeczywiście dotyczy wielu?
Kardiologia po Dyplomie, Zeszyt Edukacyjny 2011; 1: 63-68.


M.K. Parr, A. Pokrywka, D. Kwiatkowska, W. Schänzer.
Ingestion of designer supplements produced positive doping cases unexpected by the athletes.
Biol Sport 2011, 28: 153-157.
http://biolsport.com/abstracted.php?level=5&ICID=959289


A. Pokrywka.
WADA – Lista substancji i metod zabronionych w sporcie w 2011 roku – komentarz.
Sport Wyczynowy 2011, 1: 95-97.


J. Smorawiński, A. Pokrywka.
Doping w sporcie.
W: Górski J. (red.).
Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, str. 261-276.

K. Chrostowski, D. Kwiatkowska, A. Pokrywka, D. Stańczyk, B. Wójcikowska-Wójcik, R. Grucza.
Renin-angiotensin-aldosterone system in bodybuilders using supraphysiological doses of anabolic-androgenic steroids.
Biol Sport 2011, 28: 11-17.
http://biolsport.com/abstracted.php?level=5&ICID=935862


M.K. Parr, G. Opfermann, H. Geyer, F. Westphal, F.D. Sönnichsen, J. Zapp, D. Kwiatkowska, W. Schänzer.
Seized designer supplement named "1-Androsterone": Identification as 3β-hydroxy-5α-androst-1-en-17-one and its urinary elimination.
Steroids, 2011 Feb 15 [Epub ahead of print], DOI10.1016/j.steroids.2011.02.001.
http://dx.doi.org/10.1016/j.steroids.2011.02.001


A. Grabias, W. Tszyrsznic, D. Kwiatkowska, M. Balcerzak.
Efedryny – działania lecznicze i dopingujące.
Analityka 2011, 1: 48-53.


D. Kwiatkowska.
II Międzynarodowe Seminarium Antydopingowe.
Analityka 2011, 1: 100-102.


A. Thomas, S. Höppner, H. Geyer, W. Schänzer, M. Petrou, D. Kwiatkowska, A. Pokrywka, M. Thevis.
Determination of growth hormone releasing peptides (GHRP) and their major metabolites in human urine for doping controls by means of liquid chromatography mass spectrometry.
Anal Bioanal Chem 2011, 401(2): 507-516.
http://www.springerlink.com/content/83l71x783t6327u9/


M. Thevis, G. Sigmund, V. Gougoulidis, S. Beuck, N. Schlörer, A. Thomas, D. Kwiatkowska, A. Pokrywka, W. Schänzer.
Screening for benfluorex and its major urinary metabolites in routine doping controls.
Anal Bioanal Chem 2011, 401(2): 543-551.
http://www.springerlink.com/content/m5t28t768681864v/

2024 Polskie Laboratorium Antydopingowe. All Rights Reserved.