2014 - Strona 11 
Szukaj

+48 22 290 29 05

Spis publikacji - 2014

Spis treści

 

2014

I A. Publikacje w czasopismach wyróżnionych z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej

Bulska E., Gorczyca D., Zalewska I., Pokrywka A., Kwiatkowska D.: Development and validation of the sample preparation procedure for the determination of steroid profile of humans by gas chromatography isotope ratio mass spectrometry aimed for distinguishing between endogenous and exogenous steroids. J. Pharm. Biomed. Anal. Available online 20 November 2014. DOI:10.1016/j.jpba.2014.11.017.

Chołbiński P., Wicka M., Kowalczyk K., Jarek A. , Kaliszewski P., Pokrywka A., Bulska E.,  Kwiatkowska D.: Detection of β-methylphenethylamine, a novel doping substance, by means of UPLC/MS/MS. Anal. Bioanal. Chem. 2014; 406: 3681-3688

Earl M., Vouillamoz M., Kwiatkowska D., Turek-Lepa E., Pokrywka A., Saugy M., Baume N., Gmeiner G.: The UEFA EURO 2012 anti-doping programme - scientific review. Biol. Sport 2014; 31: 85-93.

Jarek A., Wójtowicz M., Kwiatkowska D., Kita M., Turek-Lepa E., Chajewska K., Lewandowska-Pachecka S., Pokrywka A.: The prevalence of trimetazidine use in athletes in Poland: excretion study after oral drug administration. Drug Test. Anal. 2014; 6: 1191-1196.

Jarek A., Kowalczyk K., Chołbiński P., Chajewska K., Turek-Lepa E., Pokrywka A., Bulska E., Kwiatkowska D.: Analytical procedure for steroid profiling valid for Athlete Biological Passport. Chemical Papers 2015; 69: 254-261.

Kwiatkowska D., Wójtowicz M., Jarek A., Goebel C., Chajewska K., Turek-Lepa E., Pokrywka A., Kazlauskas R.: N,N-dimethyl-2-phenylpropan-1-amine – new designer agent found in athlete urine and nutritional supplement. Drug. Test. Anal. Article first published online: 29 OCT 2014 | DOI: 10.1002/dta.1741.

Pokrywka A., Cholbinski P., Kaliszewski P., Kowalczyk K., Konczak D., Zembron-Lacny A.: Metabolic modulators of the exercise response: doping control analysis of an agonist of the peroxisome proliferator-activated receptor δ (GW501516) and 5-aminoimidazole-4-carboxamide ribonucleotide (AICAR). J Physiol Pharmacol 2014; 65: 469-476.

Pokrywka A., Obmiński Z., Malczewska-Lenczowska J., Fijałek Z., Turek-Lepa E., Grucza R.: Insights into supplements with Tribulus terrestris used by athletes. J. Hum. Kinet. 2014; 41: 99-105.

Thevis M., Sigmund G., Thomas A., Vogel M., Walpurgis K., Kwiatkowska D., Geyer H., Schänzer W.: Isotope-dilution mass spectrometric quantification of the prodrug lisdexamfetamine in human urine in doping control analysis. Rapid Commun. Mass Spectrom. 2014; 28: 781-786.I B. Publikacje w innych recenzowanych czasopismach zagranicznych lub czasopismach polskich o zasięgu co najmniej krajowym

Wicka M., Chołbiński P., Kwiatkowska D., Pokrywka A.: Wykrywanie substancji psychotropowych we krwi metodą LC/MS/MS. Problemy Kryminalistyki 2014; 284(2): 1-13.

Wójtowicz M., Pokrywka A., Kwiatkowska D.: Znaczenie metody kalibracyjnej wzorca wewnętrznego w kontroli antydopingowej. Analityka: nauka i praktyka 2014; 3: 24-32.


Monografie naukowe, podręczniki akademickieII A. Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku angielskim

Chołbinski P, Wicka M, Turek-Lepa E, Pokrywka A, Kwiatkowska D.: Clomiphene – How about including the parent compound in screening procedures? In: Schänzer W., Thevis M., Geyer H., Mareck U. (Eds.). Recent Advances in Doping Analysis (21). Sportverlag Strauss, Köln 2013, pp. 94-97. (opublikowane w 2014).

Kaliszewski P., Kończak D., Chołbiński P., Wicka M., Michalak D., Pokrywka A., Kwiatkowska D.:
Is budesonide administration by inhalation really permitted? In: Schänzer W., Thevis M., Geyer H., Mareck U. (Eds.). Recent Advances in Doping Analysis (21). Sportverlag Strauss, Köln 2013, pp. 103-107. (opublikowane w 2014).

Parr M K., Opfermann G., Rudolf T., Pokrywka A., Kwiatkowska D., Schänzer W.: Differentiation between the administration of the aromatase inhibitor androstatrienedione and the anabolic androgenic steroid boldenone. In: Schänzer W., Thevis M., Geyer H., Mareck U. (Eds.). Recent Advances in Doping Analysis (20). Sportverlag Strauss, Köln 2013, pp. 18. (opublikowane w 2014).


II C. Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku polskim lub innym nie angielskim

Pokrywka A., Chajewska K., Jarek A., Turek-Lepa E., Michalak D., Obmiński Z., Klimczak J.: Narkotyki a sport. W: Kalina R.M., Klimczak J. (red.). Ograniczenie poprzez sport agresji interpersonalnej oraz poziomu zażywania substancji psychoaktywnych. Ministerstwo Sportu i Turystyki – Szkolny Związek Sportowy Zarząd Główny, Warszawa 2014, str. 58-73.


VI C. Streszczenia i komunikaty zjazdowe
 
Jarek A., Wójtowicz M., Chajewska K., Wójcikowska B., Pasik M., Kwiatkowska D., Pokrywka A.: Detection of doping agents in urine by gas chromatography-triple quadrupole mass spectrometry. 4th Conference of polish Mass Spectrometry Society, Trzebnica 26-29.05.2014. Program and abstracts, p. 59.

Jarek A., Kowalczyk K., Chajewska K., Wójtowicz M.,  Szczepańska Z., Pokrywka A., Bulska E., Kwiatkowska D.: Ethanol: a confounding factor in diagnostics based on levels of particular anabolic-androgenic steroids? 14th International Nutritian & Diagnostics Conference. Praga. 02-05-09.2014, p. 178;
Kończak D., Kaliszewski P., Michalak D., Bretner M., Pokrywka A., Kwiatkowska D.: Discrimination of inhaled and oral administration of budesonide in context of anti-doping research. 57. Zjazd PTChem i SITPChem, Częstochowa 14-18.09.2014. Materiały zjazdowe, str. 162.

Kowalczyk K., Chołbiński P., Stańczyk D., Kwiatkowska D., Pokrywka A., Bulska E.: Influence of sample preparation on the detrmination of selected xenobiotics in equine urine by HPLC/MS/MS. 57. Zjazd PTChem i SITPChem, Częstochowa 14-18.09.2014. Materiały zjazdowe, str. 171.

Pokrywka A., Kaliszewski P., Chołbiński P., Turek-Lepa E., Kwiatkowska D.: Techniki analityczne w badaniach antydopingowych. Konferencja naukowa – Nowoczesne techniki badawcze stosowane w analizie farmaceutycznej i biomedycznej. Bydgoszcz 10-12.09.2014, str. 12.

Wicka M., Chołbiński P., Kwiatkowska D., Pokrywka A.: Aspekty prawne w badaniach antydopingowych. XXXI Konferencja Toksykologów Sądowych, Ciechocinek 7-9.05.2014. Materiały konferencyjne, str. 87-88.

Wójtowicz M., Jarek A., Chajewska K., Szczepańska Z., Stańczyk D., Zalewska Z., Pokrywka A., Kwiatkowska D.: Application of GC-MS-MS to nandrolone metabolite determination in urine samples in anti-doping control. 4th Conference of polish Mass Spectrometry Society, Trzebnica 26-29.05.2014. Program and abstracts, p. 99.

2024 Polskie Laboratorium Antydopingowe. All Rights Reserved.